Tok Tok Point

TOK TOK POINT

Хүргэгч Jun 20, 2022

💡
TOK TOK POINT гэж юу вэ?

АВТОМАШИНЫ УРЬДЧИЛГАА бүхий шагналын сантай урамшуулалт хөтөлбөр юм. Ток Ток-ууд нөхцөлийн дагуу POINT цуглуулан тухайн POINT-оороо сугалаанд оролоцон азтай нэгэн ТОК ТОК шагналаа авна.

Хэн хамрагдах вэ:

Үндсэн хүргэлтийн ажилтан болон Ачаа тээвэрлэгч нар

Хугацаа:

2022.06.15-2022.12.31-ний өдрийг дуустал үргэлжилнэ

Хэрхэн TOK TOK POINT цуглуулах вэ?

1 өдөрт хийсэн 7 хүргэлт - 1 point

17:00-20:00 цагийн хооронд хийсэн 3 хүргэлт - 1 point

Цаг уурын таагүй нөхцөл байдал буюу бороо цастай үед хийсэн 3 хүргэлт - 1 point

Бүх нийтийн амралт буюу баяр ёслолоор хийсэн 2 хүргэлт - 1 point

Сугалаанд оролцоход ямар шалгууртай вэ?

2022.11.15-ны өдрөөс өмнө гэрээ байгуулсан байх

2022.11.15-2022.12.31-ний хооронд 150 хүргэлт хийсэн байх

Нөхцөл хангагдаагүй тохиололд дахин сугалж дараагийн хүнийг тодруулна

TOK TOK POINT-н мэдээлэл 2022.06.15-2022.12.31-н дуустал хугацаагаар:

2022.06.15-2022.06.20