СИСТЕМ АЖИЛЛАХГҮЙ БОЛ?

Харилцагч Oct 13, 2020

KITCHEN ДУГАРАХГҮЙ БАЙНА, ЯАХ БЭ?

  1. Ресторан өөрийн интернэт, wifi шалгана. Хэвийн ажиллаж буйг шалгах.
  2. Settings -> Battery optimization -> OFF mode болгох. Байнгын цэнэгтэй байлгах хэрэгтэй.
  3. Өөр ТАБ, өөр цонх ашиглахгүй байх хэрэгтэй. Зөвхөн KITCHEN системийг ашиглаж буй үед хэвийн үйл ажиллагаа явагдана.
  4. Хариуцсан менежер, дуудлагын мэдэгдэнэ. Утас 75057766

KITCHEN APP АЖИЛЛАХГҮЙ БАЙНА БЭ?

  1. Харалсан дэлгэц гарвал: Chrome bowser -> setting -> history -> clear browsing data -> all time -> CLEAR товчийг дарж өмнөх түүхийг устгана.

НУУЦ ҮГ МАРТСАН, ЯАХ БЭ?

  1. Гэрээн дээр бүртгүүлсэн ИМЭЙЛ хаягаар Нууц Үгээ дахин сэргээх боломжтой. Бүртгүүлж орох хэсгийн доорх НУУЦ ҮГЭЭ сэргээх товчийг даран сэргээнэ үү.