ТОК ТОК-Н НЭГ ХҮРГЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ 10'000₮

9/4-9/11-ний ачаалалтай цаг өдөр бүр 10:00-11:00; 17:00-20:00; 00:00-02:00 цагт байна. Та 9/3-ны 23:59-с өмнө хуваариа өгөөд нэмэлт төлбөр авах боломжтой

Хуваарь өгсөнөөс үл хамааран амласан цагтаа нэмэгдэлийг авах боломжтой.