Гэрээ цуцлах тухай

Хүргэгч Sep 7, 2022
Хэрвээ та 9 сард 5 хүргэлт хийгээгүй тохиолдолд  "Ток Ток" ХХК-тэй байгуулсан Ачаа тээврийн гэрээний 5.1 заалтын дагуу уг гэрээ цуцлагдаж, Driver app-н эрх болон хүргэлтийн түүх устах болохыг анхааруулж байна.
Та худалдаж авсан хувцас цүнхээ ажлын өдөр ажлын цагаар оффист авч ирэн заруулах боломжтой.
Сардаа 5 хүргэлт хийж гэрээгээ үргэлжлүүлэхийг зөвөлж байна
Гэрээ цуцлах, чөлөө авах бол доорх судалгааг бөглөөрэй: https://airtable.com/shrhe0414I3goalIs