Гэрээ цуцлах тухай

Хүргэгч Sep 7, 2022

Та 1 сард 5 хүргэлт хийгээгүй тохиолдолд  "Ток Ток" ХХК-тай байгуулсан Ачаа тээврийн гэрээний 5.1 заалтын дагуу уг гэрээ цуцлагдаж, Driver app-н эрх болон хүргэлтийн түүх устах болохыг анхааруулж байна.

Сардаа багтан 5 хүргэлт хийж гэрээгээ үргэлжлүүлэхийг зөвөлж байна
Хэрвээ та гэрээ цуцлах бол доорх судалгааг бөглөөрэй: https://airtable.com/shrhe0414I3goalIs
Та худалдаж авсан хувцас цүнхээ ажлын өдөр ажлын цагаар оффист авч ирэн заруулах боломжтой. Мөн https://www.facebook.com/groups/313500214091458 группээр дамжуулан зарах боломжтой